Stämma

Organisationens högsta beslutande organ är föreningsstämman.

Föreningstämman sammanträder vartannat år. Senaste sammanträdet hölls i maj 2018.

Stämmoombuden väljs av medlemmarna. När stämmoombuden ska utses skickas valsedlar ut till alla medlemmar via post.

Uppdaterad:
Kategorier: