Under din arbetslöshet

Nu har du fått igång din ersättning och bekantat dig med Mina sidor. Under arbetslöshetens gång kommer du att ställas inför olika situationer som kräver olika typer av åtgärder.

Om du vill läsa ytterligare kan du klicka på länken nedan för att hitta fördjupad information om de villkor och regler som gäller när du är arbetslös.

Villkor och regler

 1. Fyll i dina kassakort i Mina sidor

  Kassakortet är grunden för vår möjlighet att handlägga ditt ärende. Därför ska du skicka det första kortet till oss så snart söndagen i vecka två har passerat.

  Via vår e-tjänst Mina sidor ansöker du om arbetslöshetsersättning genom att fylla i kassakort. Kassakortet, som omfattar två veckor, är underlaget för utbetalning av din ersättning. På kortet ska du fylla i dina uppgifter om arbetslöshet, sjukdom, arbete med mera för alla veckodagar, även lördag och söndag.

  Du kan inte skicka in kassakortet innan tiden som kassakortet gäller har passerat, det vill säga aldrig innan söndagen i vecka två på kortet.

  Vänta inte med att skicka in dina kassakort eftersom de är själva ansökan om arbetslöshetsersättning. Vi kan inte fatta beslut i ditt ärende innan vi fått in det första kortet. Tänk på att du alltid måste skicka in dina kassakort inom nio månader för att kunna få ersättning för tiden kassakortet avser.

  Läs mer om hur du fyller i ditt kassakort här

   

 2. Aktivitetsrapportera senast den 14:e varje månad

  Senast den 14:e varje månad ska du lämna en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen. En aktivitetsrapport är en redovisning av vad du gjort för att få ett arbete.

  I aktivitetsrapporten redovisar du till exempel arbeten du sökt, intervjuer du varit på, rekryteringsträffar du varit på, samtal med studie- och yrkesvägledare och utbildningar du har sökt.

  Det är Arbetsförmedlingen som bäst svarar på vad som gäller för aktivitetsrapporterna. Det är också hos dem du rapporterar dina ärenden (se länk nedan).

   Till Arbetsförmedlingen för aktivitetsrapportering

 3. Ersättningen betalas ut varannan torsdag

  Din ersättning från oss betalas löpande ut på torsdagar varannan vecka (eftersom ett kassakort innehåller två veckor).

  För att du ska få din ersättning så snart som möjligt måste vi ha ditt kassakort senast måndagen efter att de två veckorna på kassakortet passerat. Detta kan förändras i veckor som innehåller röda dagar.

  Alla våra utbetalningar går via Swedbanks utbetalningssystem (SUS).  Om du har ett konto hos Swedbank, eller om du tidigare har begärt överföring från Swedbank till annan bank, kommer din ersättning att sättas in där första gången. I annat fall får du din första utbetalning på en utbetalningsavi.

  Läs mer om hur du får din ersättning till ett annat konto 

 4. Om du börjar arbeta

  Om du börjar arbeta under din arbetslöshet måste du meddela oss. Du kan antingen skicka en kopia av ditt anställningsbevis eller så kan du fylla i blanketten Meddelande om arbete. Som alltid kan du även lämna uppgifter via Mina Sidor.

  Glöm inte bort att redovisa den arbetade tiden på ditt kassakort.

 5. Om du avslutar en anställning

  Om din anställning avslutas behöver du be din arbetsgivare om ett Arbetsgivarintyg som visar hur du arbetat under din anställning. 

  Arbetsgivarintyget är din arbetsgivare skyldig att fylla i när du ber om det, eller när din anställning upphör. 

  Tipsa gärna din arbetsgivare om arbetsgivarintyg.nu. Om både du och arbetsgivaren har e-legitimation kan ni med hjälp av tjänsten skicka intyget elektronisk till oss på a-kassan.

 6. Om du vill studera

  Om du studerar kan du vanligtvis inte få någon ersättning från oss samtidigt. Det finns dock vissa undantag. Påbörja inte studier under tiden du är arbetslös utan att vi först godkänt att du samtidigt kan få arbetslöshetsersättning. Om du vil studera fyller du i blanketten Ansökan om att få studera under arbetslösheten. Du kan även fylla i ansökan via Mina Sidor.

  Kontakta oss om du planerar att studera, så får du veta vad som gäller för dig. 

  Läs mer om undantagen här

 7. Om du vill jobba utomlands

  Om du har fått ett arbete utomlands är det viktigt att du tar reda på var du ska vara arbetslöshetsförsäkrad innan du börjar arbeta.

  I de allra flesta fall ska du tillhöra arbetslandets försäkring och avsluta ditt medlemskap hos oss när du börjar jobba inom EU/EES och i Schweiz.