Under din arbetslöshet

Nu har du fått igång din ersättning och bekantat dig med Mina sidor. Under arbetslöshetens gång kommer du att ställas inför olika situationer som kräver olika typer av åtgärder.

Om du vill läsa ytterligare kan du klicka på länken nedan för att hitta fördjupad information om de villkor och regler som gäller när du är arbetslös.

Villkor och regler

 1. Tidrapportera på Mina sidor

  Tidrapporten är grunden för vår möjlighet att handlägga ditt ärende. Därför ska du skicka den första tidrapporten till oss så snart söndagen i din första arbetslösavecka har passerat.

  Via vår e-tjänst Mina sidor kan du enklast fylla i och skicka in din tidrapport. I tidrapporten ska du fylla i dina uppgifter om arbetslöshet, sjukdom, arbete med mera för alla veckodagar, även lördag och söndag.

  Du kan inte tidrapportera innan tiden som tidrapporten gäller har passerat, det vill säga aldrig innan söndagen.

  Vänta inte med att skicka in dina tidrapporter eftersom de är själva ansökan om arbetslöshetsersättning. Vi kan inte fatta beslut i ditt ärende innan vi fått in den första tidrapporten. Tänk på att du alltid måste skicka in dina tidrapporter inom nio månader för att kunna få ersättning för tiden tidrapporten avser.

  Läs mer om hur du fyller i dina tidrapporter här

   

 2. Aktivitetsrapportera senast den 14:e varje månad

  Senast den 14:e varje månad ska du lämna en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen. En aktivitetsrapport är en redovisning av vad du gjort för att få ett arbete.

  I aktivitetsrapporten redovisar du till exempel arbeten du sökt, intervjuer du varit på, rekryteringsträffar du varit på, samtal med studie- och yrkesvägledare och utbildningar du har sökt.

  Det är Arbetsförmedlingen som bäst svarar på vad som gäller för aktivitetsrapporterna. Det är också hos dem du rapporterar dina ärenden (se länk nedan).

   Till Arbetsförmedlingen för aktivitetsrapportering

 3. Ersättningen betalas ut på torsdagar

  Din ersättning från oss betalas löpande ut på torsdagar. Detta kan förändras i veckor som innehåller röda dagar.

  För att du ska få din ersättning så snart som möjligt måste vi ha din tidrapport senast måndagen efter att veckan tidrapporten avser passerat. 

  Alla våra utbetalningar går via Swedbanks utbetalningssystem (SUS).  Om du har ett konto hos Swedbank, eller om du tidigare har begärt överföring från Swedbank till annan bank, kommer din ersättning att sättas in där första gången. I annat fall får du din första utbetalning på en utbetalningsavi.

  Läs mer om hur du får din ersättning till ett annat konto 

 4. Om du börjar arbeta

  Om du börjar arbeta under din arbetslöshet måste du meddela oss. Det gör du genom att på Mina Sidor fylla i Information om arbete. Du kan även ladda upp en kopia av ditt anställningsbevis under E-tjänster.

  Glöm inte bort att redovisa den arbetade tiden i din tidrapport.

 5. Om du avslutar en anställning

  Om du avslutar en anställning behöver du be din arbetsgivare fylla i arbetsgivarintyg via arbetsgivarintyg.nu. När du är inloggad på Mina sidor kan du gå till E-tjänster och där välja Begär arbetsgivarintyg. Ett mail kommer då att sändas till den arbetsgivare du angett där vi ber denne om ett arbetsgivarintyg.

  Arbetsgivarintyget är din arbetsgivare skyldig att fylla i när du ber om det, eller när din anställning upphör. 

 6. Om du vill studera

  Om du studerar kan du vanligtvis inte få någon ersättning från oss samtidigt. Med studier menas bland annat SFI-kurser, komvux-studier, kurser vid högskola eller andra studieanordnare. Det finns vissa undantag då du kan studera med ersättning från a-kassan.

  Påbörja inte studier under tiden du är arbetslös utan att vi först godkänt att du samtidigt kan få ersättning. Om du vill studera loggar du in på Mina sidor och fyller i Ansökan om studier.

  Kontakta oss om du planerar att studera, så får du veta vad som gäller för dig. 

  Läs mer om undantagen här

 7. Om du vill jobba utomlands

  Om du har fått ett arbete utomlands är det viktigt att du tar reda på var du ska vara arbetslöshetsförsäkrad innan du börjar arbeta.

  I de allra flesta fall ska du tillhöra arbetslandets försäkring och avsluta ditt medlemskap hos oss när du börjar jobba inom EU/EES och i Schweiz.