Organisation

Fastighets arbetslöshetskassa har sitt huvudsäte i Stockholm, där också all handläggning sker.

Organisationens högsta beslutande organ är föreningsstämman, som bland annat väljer kassans styrelse. Styrelsen ansvarar för arbetslöshetskassans organisation och förvaltning av dess angelägenheter.

Kassaföreståndaren ansvarar för den löpande förvaltningen enligt de riktinjer och anvisningar som styrelsen meddelar.

Fastighets arbetslöshetskassa har organisationsnummer 802005-4782.

Kontaktuppgifter till oss

Uppdaterad:
Kategorier: