2015

  • Äntligen höjs a-kassan!
    • Nyheter

    Regeringen har beslutat att höja den maximala ersättningen från a-kassan. De nya reglerna börjar gälla den 7 september 2015 och du som har rätt till högre ersättning kommer att få det automatiskt.