Arbetslös för första gången

Det är inte enkelt att veta vad man ska göra och i vilken ordning man ska göra det när man har blivit arbetlös. Med hjälp av vår steg-för-steg-guide blir det lättare.

Tveka inte att kontakta oss om du behöver hjälp.

Om du vill läsa ytterligare kan du klicka på länken nedan för att hitta fördjupad information om de villkor och regler som gäller när du är arbetslös.

Villkor och regler

 1. Anmäl dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen

  Det är viktigt att du anmäler dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag eftersom vi bara kan betala ut ersättning för dagar som du är anmäld hos dem.

  När Arbetsförmedlingen meddelat oss att du är anmäld som arbetslös skickar vi hem ett informationsbrev till dig samt kassakort. Kassakorten är ansökan om arbetslöshetsersättning och det är viktigt att du sänder dessa till oss så snart de två veckor som kortet avser har passerat. Du kan även fylla i dina kassakort här på vår webbplats via Mina Sidor.

 2. Fyll i dina kassakort

  Varje kassakort avser två kalenderveckor. När dina första två arbetslösa veckor har passerat fyller du i, och skickar in, ditt kassakort via vår e-tjänst Mina sidor.

  Kassakortet är själva ansökan om arbetslöshetsersättning, därför ska du inte vänta med att skicka in det första kortet. Vi kan inte fatta beslut i ditt ärende innan vi fått in det.

  Om du har valt att använda dig av papperskassakort fyller du i det och skickar det till adressen som är förtryckt på baksidan av kortet.

 3. Fyll i blanketten "Anmälan om arbetslöshet"

  Fyll i blanketten "Anmälan om arbetslöshet" och skicka den till oss i original. Du kan även fylla i den elektroniskt via vår e-tjänst Mina sidor.

 4. Be din arbetsgivare om ett arbetsgivarintyg

  Be din arbetsgivare fylla i blanketten "Arbetsgivarintyg" för de senaste tolv månaderna du har arbetat. Har du haft flera anställningar behöver vi ett arbetsgivarintyg från varje enskild arbetsgivare.

  Det är viktigt att det är den senaste versionen av blanketten som fylls i och att originalet skickas in till oss. Du kan även be din arbetsgivare fylla i arbetsgivarintyget elektroniskt via arbetsgivarintyg.nu.

 5. Skicka oss alla intyg

  Beroende på din situation kan vi behöva ytterligare handlingar från dig (till exempel om du varit föräldraledig eller studerat). Kontakta oss gärna om du har frågor kring vad du behöver skicka oss.

  Kontrollera att alla blanketter är korrekt ifyllda och att ditt personnummer framgår på alla intyg.

  Skicka dem sedan till:
  Fastighets arbetlöshetskassa
  FE 47
  930 88 Arjeplog

 6. För dig som är företagare

  Som egen företagare har du inte rätt till ersättning samtidigt som du bedriver verksamhet i företaget. Du kan däremot ha kvar företaget förutsatt att någon verksamhet inte längre pågår.

  Med företagare/näringsidkare avses en person som arbetar i den egna verksamheten, har väsentligt inflytande över rörelsen och vars förvärvsverksamhet har skötts yrkesmässigt och självständigt.

  Du som har varit företagare kan anses vara arbetslös trots att du har företaget kvar förutsatt att ingen längre vidtar några åtgärder i verksamheten, eller när du har skilt dig från verksamheten, det vill säga när du inte längre arbetar, äger eller har väsentligt inflytande över verksamheten.

  Vi prövar skäl till avveckling

  Vi ska, precis som för anställda, pröva företagarens skäl att avveckla företagandet vid arbetslöshet. Du som frivilligt lägger ner verksamheten riskerar att bli avstängd under 45 ersättningsdagar. Det gäller även vid tillfälligt uppehåll i verksamheten.

  Att företaget inte kan ge en rimlig försörjning eller att företagaren inte kan bedriva verksamheten vidare på grund av medicinska skäl kan vara exempel på giltiga skäl att lägga ner verksamheten. Orsakerna till att du lägger ner verksamheten ska alltid styrkas.

  Läs mer om företgare här

 7. Logga in i Mina sidor

  Via en direktlänk på här på vår webbplats kan du logga in i vår e-tjänst Mina sidor. Mina sidor är din personliga sida där du via dator, smartphone eller surfplatta dygnet runt kan

  • registrera och skicka in dina kassaskort
  • fylla i och skicka in vissa blanketter
  • se kommande och tidigare utbetalningar
  • e-posta våra handläggare och få svar direkt till Mina sidor

  Du loggar in med din e-legitimation/BankID eller Mobilt BankID. Smidigt!

  Du skaffar din e-legitimation/BankID eller Mobilt BankID via din bank eller Telia.

  Se till att registrera din e-postadress i Mina sidor. Om du har den registrerad kan du få en ett meddelande om att du har ett oläst meddelande i Mina sidor.

 8. Anmäl konto för utbetalning

  Alla våra utbetalningar sker via Swedbanks utbetalningssystem. Har du ett konto hos dem redan i dag sätts din ersättning in där. Har du inget konto hos dem, eller om du vill ändra konto, måste du vända dig till ditt närmaste Swedbankkontor för att anmäla till vilken bank och/eller vilket konto du vill ha din ersättning till.

  Självklart kan du göra detta själv på deras webbplats. Adressen är www.swedbank.se/kontoregister  

  Finns inget konto registerat när din första utbetalning kommer, får du utbetalningen på avi. 

 9. Handläggningstid

  Det vi kallar handläggningstid är den tid det tar för oss att utreda ditt ärende från det att vi fått kompletta handlingar till dess att vi fattar ett beslut om din ersättning.  Vi handlägger alla ärenden i turordning utifrån ankomstdatum.

  Det här kan du göra för att förkorta handläggningstiden

  För att vi ska kunna fatta ett beslut så snabbt som möjligt i ditt ärende krävs att vi får så kompletta handlingar som möjligt redan från start.

  Tänk på detta innan du skickar dina handlingar till oss:

  • Kontrollera att dina personuppgifter är korrekt ifyllda
  • Se till att alla rutor i de blanketter du bifogar är ifyllda
  • Se till att du får med rätt intyg från början, och att alla frånvaroperioder finns dokumenterade.
 10. Beslut från oss

  När vi fått in alla handlingar som vi behöver i ditt ärende utreder vi om du har rätt till ersättning. Så fort vi fattat ett beslut kommer du att meddelas via Mina Sidor. Om du inte har Mina Sidor skickar vi beslutet hem det till dig med posten.