Byta a-kassa

För att kunna byta till vår a-kassa från en annan a-kassa måste du arbeta inom vårt verksamhetsområde.

Om du är arbetslös och ansöker om medlemskap måste du ha arbetat inom vårt verksamhetsområde senast du arbetade.

Din ansökan om inträde måste göras skriftligt. Om du ansöker om medlemskap kan vi hjälpa dig med övergången från din tidigare kassa.

Så här gör du när du vill byta till vår a-kassa

Ansök om medlemskap hos oss genom att fylla i vår elektroniska medlemsansökan här på webbplatsen och ge oss fullmakt att avsluta ditt medlemskap hos din nuvarande a-kassa. Kryssa i alternativet "Jag vill ha hjälp med att byta a-kassa" under rutan "Inträde" på din ansökan så hjälper vi dig med detta.

alternativt

Ta kontakt med din nuvarande a-kassa och begär själv att avsluta ditt medlemskap i anslutning till att du ansöker om medlemskap hos oss.

Så här gör du för ett sammanhängande medlemskap

För att få ett sammanhängande medlemskap måste vi få din ansökan om medlemskap senast månaden efter att du gått ur din tidigare a-kassa. För att minimera risken för glapp mellan medlemskapen kan du ansöka om medlemskap hos oss samtidigt som du ansöker om utträde från din gamla a-kassa.

Om du beviljas medlemskap hos oss får du ett beslut från oss där det framgår från och med vilken månad du är medlem. Du kan tidigast bli beviljad medlemskap från och med den 1:a i den månad du söker inträde.

Uppdaterad:
Kategorier: