kvinna tittar ut över en sjö

Arbete utomlands

Här hittar du kortfattad information om de speciella regler som gäller dig som arbetar, har arbetat eller har för avsikt att börja arbeta utomlands. För dig som vill veta mer finns en informationsbroschyr längst ner på sidan. Du kan också förstås ringa oss om du har några frågor.

När du börjar arbeta utomlands

I de flesta länder inom EU blir du automatiskt arbetslöshetsförsäkrad när du börjar arbeta. I till exempel Danmark är det annorlunda. Där måste du själv ansluta dig till en arbetslöshetskassa. Se till att bli försäkrad mot arbetslöshet från första arbetsdagen för att vara obrutet försäkrad under tiden du arbetar utomlands.

Obruten försäkring

För att ha rätt till inkomstbaserad ersättning i Sverige ska du ha varit medlem i en a-kassa i minst tolv månader utan avbrott. Under vissa förutsättningar har du rätt att lägga samman perioder som du har arbetat och varit arbetslöshetsförsäkrad i andra länder inom EU/EES (eller Schweiz) med månader som du varit medlem hos oss.

För att vara obrutet försäkrad bör du därför se till att kvarstå som medlem månaden ut i den månad som du påbörjar ditt arbete i den andra medlemsstaten, förutsatt att du inte börjar arbeta den första i en kalendermånad.

Medlemskap efter utlandsarbete

När du kommer tillbaka efter att ha arbetat utomlands behöver du uppfylla vissa villkor för att bli medlem hos oss. Du måste antingen arbeta inom vårt verksamhetsområde när du ansöker om medlemskap eller ha arbetat inom vårt verksamhetsområde när du senast arbetade.

Gränsarbetare

Det finns vissa undantag som innebär att även den som senast arbetade utomlands kan bli medlem hos oss. Ett av dessa gäller dig som har blivit arbetslös efter att ha betraktats som gränsarbetare. 

Nordiska konventionens femårsregel

Du som har flyttat från Sverige för att arbeta inom Norden och flyttar tillbaka inom fem år omfattas du av något som kallas femårsregeln. Den innebär att du som arbetat och varit försäkrad i ett annat nordiskt land och kommer tillbaka till Sverige inom fem år kan bli medlem hos oss utan att först behöva arbeta här. Din ansökan om medlemskap måste dock skickas in inom åtta veckor från det att ditt utlandsarbete avslutades.

Information för nyanlända från EU/EES-länder

Här är länken till Skatteverkets information för medborgare i EU/EES-land. Läs mer här.

Kontakta oss om du har frågor

Tveka inte att kontakta oss när du planerar att åka utomlands eller när du är på väg tillbaka, för att få reda på vad som gäller i just ditt fall. Du når oss enklast via Mina sidor eller på telefon 0771-60 50 50.

Uppdaterad:
Kategorier: