Om Fastighets arbetslöshetskassa

Kassans verksamhetsområde är begränsat till i Sverige anställda inom Fastighetsanställdas Förbunds avtalsområde enligt LO:s organisationsplan 2012.

Vill du veta om du kan bli medlem hos oss kan du läsa mer i avsnittet medlemskap eller kontakta oss via telefon eller e-post.

Organisation

Fastighets arbetslöshetskassa har sitt huvudsäte i Stockholm, där också all handläggning sker.

Organisationens högsta beslutande organ är föreningsstämman, som bland annat väljer kassans styrelse. Styrelsen ansvarar för arbetslöshetskassans organisation och förvaltning av dess angelägenheter. 

Kassaföreståndaren ansvarar för den löpande förvaltningen enligt de riktinjer och anvisningar som styrelsen meddelar.

Fastighets arbetslöshetskassa har organisationsnummer 802005-4782.

 

Ansökan om medlemskap

Uppdaterad:
Kategorier: