Välkommen arbetsgivare!

En person som är arbetslös och söker ersättning från oss kommer vid olika tillfällen under sin arbetslöshet behöva skicka in arbetsgivarintyg till a-kassan.

Du som arbetsgivare är skyldig att på begäran utfärda arbetsgivarintyg. Arbetsgivarintyget fylls i på www.arbetsgivarintyg.nu - en e-tjänst som kräver e-legitimation hos både arbetsgivare och arbetstagare och en överenskommelse mellan båda parter. Intyget skickas elektroniskt till oss på a-kassan.

Den som inte har e-legitimation kan ändå använda tjänsten som ett modernt och smidigt ifyllnadsstöd och sedan skriva ut och skriva under arbetsgivarintyget i pappersformat.

Om du har frågor om hur du ska fylla i ett arbetsgivarintyg kan du också kontakta oss.

Uppdaterad:
Kategorier: