Ansökan om medlemskap

Här ansöker du om medlemskap hos oss i a-kassan direkt och undertecknar den med din e-legitimation.

Har du ingen e-legitimation kan du ändå fylla i din ansökan här och få den hemskickad till dig för underskrift alternativt skriva ut den själv. 

Skicka in din ansökan så snabbt som möjligt. Du kan tidigast bli medlem från och med den månad vi fått din ansökan.

Om du själv vill skriva ut ansökan om medlemskap finner du den här Ansökan om medlemskap. Blankett för att betala dina medlemsavgifter via autogiro finner du här Ansökan om autogiro.

Steg 1: Fyll i formuläret

Personuppgifter
Behandling av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att databehandlas av oss. Det är vi, Fastighets a-kassa, som är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Uppgifterna behövs för handläggning och beslut av din medlemsansökan. Du har rätt att en gång per år, efter skriftlig ansökan, få veta vilka personuppgifter om dig som behandlas av oss. Vi är på din begäran skyldiga att rätta felaktiga uppgifter om dig. Här på vår webbplats kan du läsa mer om detta och om hur dina uppgifter behandlas i händelse av arbetslöshet. Sök på ordet PUL.

Kontaktuppgifter
Arbetssituation:
Hur ser din arbetssituation ut? (Obligatorisk)
Har du arbetat i ett annat EU/EES-land under de senaste 12 månaderna?
Medlemskap
Har du ett nuvarande medlemskap i en a-kassa? (Obligatorisk)
Försäkran