Medlemsavgift

Medlemsavgiften till a-kassan ska betalas varje månad. Avgiften är för närvarande 130 kronor per månad och avgiften är densamma för alla våra medlemmar.

Du kan själv välja hur du vill betala din avgift - med en avi som skickas hem till dig, via E-faktura eller via Autogiro. Tänk på att betala i tid för att inte riskera att ditt medlemskap avslutas.

Betalning med avi

Vi skickar en avi till dig varje månad via post.

Autogiro

Om du väljer Autogiro kommer vi att dra avgiften från ditt konto den 28:e i varje månad. Saknas täckning på kontot kommer ytterligare tre dragningsförsök göras de följande dagarna. Observera att Autogiroavdrag endast kan göras från eget konto. Ansökan gör du enklast här.
Vill du istället fylla i en blankett finner du den här: Ansökan om autogiro

Betala i tid

Det är viktigt att du betalar din medlemsavgift i tid. Om du inte gör det riskerar du att förlora ditt medlemskap.

Avgiften för en viss månad ska betalas senast vid utgången av den månaden. Om avgiften fortfarande inte är betald två månader efter den tidpunkten avslutas medlemskapet.

Har du förlorat ditt medlemskap? Ansök om medlemskap på nytt!

Om du har förlorat ditt medlemskap på grund av bristande betalning men vill vara kvar som medlem bör du omgående ansöka om medlemskap på nytt. Om du gör det senast månaden efter ditt utträde kan du få ett sammanhängande medlemskap. Du kan dock endast bli medlem om du arbetar eller i din senaste anställning arbetade inom vårt verksamhetsområde.

Uppdaterad:
Kategorier: