Arbetsgivarintyg

Nu kan du som arbetsgivare ta hjälp av e-tjänsten arbetsgivarintyg.nu för att enklare fylla i arbetsgivarintyg.

E-tjänsten arbetsgivarintyg.nu erbjuder verktyg till dig som arbetsgivare för att enklare fylla i de arbetsgivarintyg som behövs för den som söker arbetslöshetsersättning. Tjänsten underlättar så att de ifyllda uppgifterna blir rätt från början. Intyget skickas sedan in till oss elektroniskt med hjälp av e-legitimation.

Den som inte har e-legitimation kan ändå använda tjänsten som ett modernt och smidigt ifyllnadsstöd och sedan skriva ut och skriva under arbetsgivarintyget i pappersformat.

Arbetsgivarintyg.nu har tagits fram i samarbete med samtliga a-kassor och drivs av Sveriges a-kassor. Eftersom tjänsten är gemensam för alla a-kassor kan du alltid använda den när ett arbetsgivarintyg ska fyllas i.

Om du har frågor eller stöter på problem vid användandet finns support på plats helgfria vardagar mellan 08.00 och 18.00 på telefon 08-519 096 44.

Vem fyller i och hur?

Intyget ska fyllas i av dig som är arbetsgivare eller lönehandläggare på arbetsplatsen där den anställde har arbetat. Arbetsgivarintyg.nu hjälper dig att fylla i intyget korrekt.

Det är också viktigt att intyget skickas in så snart som möjligt, eftersom vi är beroende av det för att kunna avgöra om den som söker ersättning hos oss har rätt till det och hur stor denna ersättning i så fall blir.

För en medlem som arbetar deltid och även får arbetslöshetsersättning behöver arbetslöshetskassan ett nytt arbetsgivarintyg var sjätte månad, om anställningsförhållandena ändras eller om anställningen upphör.

När en medlem börjar arbeta behöver arbetslöshetskassan även en kopia av gällande anställningsavtal, vilket du som arbetsgivare är skyldig att lämna till den anställde enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Varför ska arbetsgivarintyg utfärdas?

För att vi på a-kassan ska kunna bedöma om en medlem har rätt till arbetslöshetsersättning måste medlemmen skicka in ett arbetsgivarintyg till oss. Arbetsgivarintyget är ett viktigt intyg, men också det intyg som orsakar flest kompletteringar och som därmed fördröjer utbetalningen av ersättning.

Arbetsgivarintyget, som är fastställt av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, är det enda intyg vi kan godta och det är helt grundläggande för att vi ska kunna fastställa villkoren för medlemmens rätt till ersättning. Utan ett komplett ifyllt arbetsgivarintyg kan vi inte ta ställning till rätten till ersättning. Du som är arbetsgivare är enligt 47 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring skyldig att på begäran fylla i och underteckna arbetsgivarintyget.

Observera att vi behöver ett intyg per anställning om den anställde har haft flera olika anställningar.

Vill du ha en pappersblankett?

Vill du inte använda e-tjänsten kan du ladda ner en vanlig pappersblankett för ifyllnad längre ner på sidan. Detsamma gäller för kompletteringen till arbetgivarintyget. Ta gärna hjälp av arbetsgivarintyg.nu för ifyllnadsstöd.

Arbetsgivarintyg.nu

Läs mer om hur du använder dig av arbetgivarintyg.nu för att fylla i arbetsgivarintyg.

Uppdaterad: