Avsluta medlemskap

Om du inte längre vill vara medlem hos oss måste du anmäla till oss skriftligen att du önskar utträde. Det kan du göra via formuläret nedan.

När du fyller 65

När du fyller 65 år upphör medlemskapet i a-kassan automatiskt den 1:a i den månad du fyller år.

Om du går i pension innan du fyllt 65 

Om du vill avsluta ditt medlemskap innan du fyller 65 år måste du själv anmäla ditt utträde. En utträdesanmälan måste ske skriftligen.

Får du aktivitetsstöd?

Det är viktigt att du kvarstår som medlem hos oss medan du får aktivitetsstöd. Om du avslutar ditt medlemskap eller förlorar ditt medlemskap på grund av obetalda medlemsavgifter riskerar du att få en lägre ersättning.

Formulär för att avsluta medlemskap i a-kassan