Arbetslös för första gången

Det är inte enkelt att veta vad man ska göra och i vilken ordning man ska göra det när man har blivit arbetlös. Med hjälp av vår steg-för-steg-guide blir det lättare.

Tveka inte att kontakta oss om du behöver hjälp.

Om du vill läsa ytterligare kan du klicka på länken nedan för att hitta fördjupad information om de villkor och regler som gäller när du är arbetslös.

Villkor och regler

 1. Anmäl dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen

  Det är viktigt att du anmäler dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag eftersom vi bara kan betala ut ersättning för dagar som du är anmäld hos dem.

  Du ansöker sedan om arbetslöshetsersättning genom att på vår webbplats logga in på Mina sidor. För att logga in på Mina sidor måste du ha e-legitimation. 

  Om du inte har något personnummer utan samordningsnummer kan du inte använda dig av Mina sidor. Ring oss då så hjälper vi dig!

 2. Tidrapportera

  När du loggat in på Mina sidor behöver du rapportera tid genom att fylla i en tidrapport, vilket är det vi tidigare kallade för kassakort. 

  En tidrapport avser en vecka. När din första arbetslösa vecka har passerat fyller du i, och skickar in, din tidrapport via vår e-tjänst Mina sidor.

  Det är viktigt att du sänder din första tidrapport så snart din första arbetslösa vecka har passerat.Tidrapporten är själva ansökan om arbetslöshetsersättning, därför ska du inte vänta med att skicka in den. Vi kan inte fatta beslut i ditt ärende innan vi fått in den.

 3. Ansökan om ersättning

  Mina sidor fyller du i en Ansökan om ersättning. Det gör du genom att klicka på rutan Ja, ta mig till ansökan.

  När du fyllt i alla uppgifter för ansökan om ersättning kommer du att få en Att göra-lista med uppgifter som vi behöver för att kunna bedöma om du kan få a-kassa.

 4. Be din arbetsgivare om ett arbetsgivarintyg

  Be din arbetsgivare fylla i arbetsgivarintyg via arbetsgivarintyg.nu. När du är inloggad på Mina sidor kan du gå till E-tjänster och där välja Begär arbetsgivarintyg. Ett mail kommer då att sändas till den arbetsgivare du angett där vi ber denne om ett arbetsgivarintyg.

  Vi behöver arbetsgivarintyg för de senaste tolv månaderna du har arbetat. Har du haft flera anställningar behöver vi ett arbetsgivarintyg från varje enskild arbetsgivare.

  Du kan även be din arbetsgivare fylla i arbetsgivarintyget på papper. Blanketten arbetsgivarintyg finner du på vår webbplats under blanketter.

 5. Andra uppgifter

  Beroende på din situation kan vi behöva andra uppgifter från dig (till exempel om du studerat). På Mina sidor kommer det att skapas en lista med saker du behöver göra för att din ansökan ska vara komplett.

  Kontakta oss gärna om du har frågor kring vad du behöver skicka oss.

 6. För dig som är företagare

  Som egen företagare har du inte rätt till ersättning samtidigt som du bedriver verksamhet i företaget. Du kan däremot ha kvar företaget förutsatt att någon verksamhet inte längre pågår.

  Med företagare/näringsidkare avses en person som arbetar i den egna verksamheten, har väsentligt inflytande över rörelsen och vars förvärvsverksamhet har skötts yrkesmässigt och självständigt.

  Du som har varit företagare kan anses vara arbetslös trots att du har företaget kvar förutsatt att ingen längre vidtar några åtgärder i verksamheten, eller när du har skilt dig från verksamheten, det vill säga när du inte längre arbetar, äger eller har väsentligt inflytande över verksamheten.

  Vi prövar skäl till avveckling

  Vi ska, precis som för anställda, pröva företagarens skäl att avveckla företagandet vid arbetslöshet. Du som frivilligt lägger ner verksamheten riskerar att bli avstängd under 45 ersättningsdagar. Det gäller även vid tillfälligt uppehåll i verksamheten.

  Att företaget inte kan ge en rimlig försörjning eller att företagaren inte kan bedriva verksamheten vidare på grund av medicinska skäl kan vara exempel på giltiga skäl att lägga ner verksamheten. Orsakerna till att du lägger ner verksamheten ska alltid styrkas.

  Läs mer om företaget här

 7. Anmäl konto för utbetalning

  Alla våra utbetalningar sker via Swedbanks utbetalningssystem. Du måste därför anmäla ditt konto till deras kontoregister. Gå in på swedbanks kontoregister.  

  Finns inget konto registerat när din första utbetalning kommer, får du utbetalningen på avi. 

 8. Handläggningstid

  Det vi kallar handläggningstid är den tid det tar för oss att utreda ditt ärende från det att vi fått kompletta handlingar till dess att vi fattar ett beslut om din ersättning.  Vi handlägger alla ärenden i turordning utifrån ankomstdatum.

  Det här kan du göra för att förkorta handläggningstiden

  För att vi ska kunna fatta ett beslut så snabbt som möjligt i ditt ärende krävs att du fullföljer din Att göra - lista på Mina sidor så snart som möjligt.

   

 9. Beslut från oss

  När vi fått in alla uppgifsom vi behöver i ditt ärende utreder vi om du har rätt till ersättning. Så fort vi fattat ett beslut kommer du att meddelas via Mina Sidor. Om du inte har Mina Sidor skickar vi beslutet hem det till dig med posten.