Om webbplatsen

I dina kontakter med oss kommer dina personuppgifter att hanteras enligt gällande lagstiftning (GDPR). Om du är arbetslös behöver vi dela dina uppgifter med några andra aktörer. På den här sidan anger vi vilka de är.

På Fastighets a-kassa hanterar vi flera olika typer av personuppgifter för att vi ska kunna ta hand om ditt ärende, vare sig det gäller ditt medlemskap eller ditt ärende i händelse av arbetslöshet. Här kan du läsa en beskrivining av hur vi hanterar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning.

När du lämnar dina uppgifter till oss är de att betrakta som inkommen handling. De omfattas då av de bestämmelser som gäller för hantering av allmän handling hos myndighet. 

Uppgifter som begärs ut sekretessprövas alltid

Vi för inte dina uppgifter vidare till tredje part i kommersiellt syfte, men vi är skyldiga att lämna ut uppgifter i en inkommen handling enligt offentlighetsprincipen. Undantaget är om uppgifterna är sekretessbelagda. Därför sekretessprövar vi varje uppgift som begärs utlämnad innan den lämnas ut.

Informationsutbyte med andra

Vi kan hämta personuppgifter från andra myndigheter så som Arbetsförmedlingen, CSN, Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan och andra a-kassor om det behövs i ditt ärende.

Eftersom du måste betala skatt på den ersättning du får från oss lämnar vi uppgifter om utbetald ersättning till Skatteverket. Alla utbetalningar du får går via Swedbanks utbetalningssystem. Därför lämnar vi också uppgifter till dem.

Polisanmälan vid misstanke om bidragsbrott

Enligt lagen om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen kan vi lämna ut uppgifter om din ersättning till bland annat Arbetsförmedlingen, CSN, Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan och Skatteverket.

Om vi misstänker bidragsbrott är vi skyldiga att göra en polisanmälan.

Du har rätt till information om dig

Du har rätt att få information om vilka uppgifter om dig som behandlas av oss. En gång per år kan du få ut uppgifterna kostnadsfritt från oss. En begäran om ett utdrag görs skriftligen.

Du kan begära rättelse

Du kan begära rättelse av de personuppgifter som behandlas av oss, i det fall en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig. Hör av dig till oss och berättar vilken uppgift du vill ha rättad och hur rättningen ska göras.

Om kakor/cookies

En kaka, eller en så kallad cookie, är en liten rad text (en textfil) som webbplatsen du besöker sparar i din dator. Enligt svensk lag är vi skyldiga att informera besökaren på vår webbplats om dem och deras syfte.

Vad är en kaka (cookie)?

Om du gör några inställningar eller val på webbplatsen, så kan information om det sparas i kakan. Nästa gång du besöker samma webbplats, slipper du göra om samma inställningar. I stället är det kakan som meddelar webbplatsen att besökaren varit där tidigare och vilka inställningar som gjorts. Gör du nya inställningar på webbplatsen, byts den gamla kakan ut mot en ny i din dator.

Kakor i Mina sidor 

I Mina sidor (där du bland annat registrerar dina kassakort) används temporära kakor, så kallade sessionscookies. Vid besök på Mina sidor skickas kakan mellan användarens dator och Mina sidors webbserver för att bland annat underlätta navigering. Mina sidor sparar ingen personlig information via kakor och information om besökaren kan inte spåras.

Undvika kakor?

Om du vill undvika att kakor lagras på din dator måste du ändra inställningarna för internetsäkerhet i din dator.

Kontakta oss

Uppdaterad:
Kategorier: