Nya tillfälliga regler i a-kassan

Under resten av året kan det bli lättare att få ersättning från a-kassan. Regeringen har lämnat förslag om att lätta upp villkoren och höja a-kassetaket för att dämpa coronakrisens negativa effekter på den svenska ekonomin.

Publicerad:

De här förslagen till nya villkor och ersättningsnivåer ska i sådant fall gälla under en begränsad tid. Det är i dagsläget oklart när de nya regler ska börja gälla.

Förslagen till förändring är att:

Medlemsvillkoret sänks
Under perioden mars-december 2020 sänks medlemsvillkoret från 12 till 3 månader. Det betyder att du redan efter tre månaders medlemskap hos oss kan ha rätt till inkomstbaserad ersättning, upp till 80 procent av din tidigare lön.

Arbetsvillkoret sänks
För att ha rätt till ersättning från a-kassan ska du ha arbetat minst 60 timmar per kalendermånad under sex av de senaste tolv månaderna eller minst 40 timmar per kalendermånad och 420 timmar totalt under en sammanhängande period av sex månader.

Taket för ersättning höjs
Mellan den 13 april 2020 och den 3 januari 2021 höjs dagpenningen. Du kan som högst få upp till 1 200 kronor per dag om du uppfyller villkoren för inkomstbaserad ersättning. Du kan som högst få upp till 510 kronor per dag om du uppfyller villkoren för grundersättning.

Ersättningens storlek beror bland annat på hur mycket du har jobbat, vad du har tjänat och hur länge du har varit medlem i a-kassan.

Karensdagarna slopas
Under 2020 slopas karensen och du kan få ersättning från den första arbetslösa dagen. Förslaget är att det ska gälla mellan den 30 mars 2020 och den 3 januari 2021.

Lättare för företagare att få ersättning
Du som driver ett eget företag kan ha verksamheten vilande under 2020 utan att det påverkar din rätt till ersättning från a-kassan i framtiden. Däremot kan du alltid söka ersättning från oss om du lägger ner verksamheten helt.

Läs mer om de nya reglerna här.

Uppdaterad: