Föreningsstämman senarelagd

Publicerad:

Som vi tidigare informerat alla medlemmar i samband med valet av ombud ska Fastighets arbetslöshetskassa hålla föreningsstämma under 2020. Stämman var planerad att hållas torsdagen den 28 maj 2020, men tidpunkten har nu ändrats på grund av coronaviruset och de risker som det medfört.

Det nya datumet för Fastighets arbetslöshetskassas ordinarie föreningsstämma är torsdagen den 22 oktober 2020.

Personliga kallelser kommer att skickas till alla valda ombud senast två veckor innan stämman äger rum.

Uppdaterad: