Höjning av medlemsavgiften

Publicerad:

Den 1 juli 2019 höjer vi medlemsavgiften med 15 kronor. Den nya avgiften blir därmed 130 kronor per månad.

Vår ambition är att driva verksamheten till så låg kostnad som möjligt, men samtidigt att leverera det ni som medlemmar förväntar er vad gäller handläggningstider, korrekta beslut och tillgänglighet för den som vill kontakta oss.

Lite mer än halva avgiften går till staten som en del av finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen. Resterande del använder vi för att bedriva vår verksamhet.

Den nuvarande avgiften om 115 kronor per månad har vi haft sedan 2007. Sedan dess har de flesta av våra kostnader ökat och vi måste anpassa avgiften för att kunna sköta vårt uppdrag.

Om du har några frågor kring medlemsavgiften är du välkommen att kontakta oss via Mina sidor eller på telefonnummer 0771-60 50 50.

Uppdaterad: