Ändrade öppettider

Under sommaren kommer vi att ha ändrade öppettider för vår telefon. Ni kan läsa mer här om våra ändringar.

Publicerad:

Vi kommer att ha ändrade öppettider i sommar för att nå våra handläggare men ni når oss på samma telefontider som vanligt. Under vecka 28, 31 och 32 kommer ni att nå vår kundtjänst under några dagar och få svar på mer allmäna frågor. För att prata med en handläggare når du oss på följande tider under de aktuella veckorna:

Vecka 28: tisdag mellan kl 9-11 och torsdag mellan kl 9-10.

Vecka 31: tisdag mellan kl 9-11 och torsdag mellan kl 9-10.

Vecka 32: tisdag mellan kl 9-11 och torsdag mellan kl 9-10.

Uppdaterad: