Tillfälliga regler i a-kassan

Riksdagen har beslutat att tillfälligt ändra villkoren och höja a-kassetaket för att dämpa coronakrisens negativa effekter på den svenska ekonomin.

Reglerna är tillfälliga och gäller mellan den 13 april 2020 till 31 december 2022. Alla ärenden som vi handlägger före eller efter att de slutat gälla omfattas av de vanliga reglerna.

En medlemsmånad räknas som fyra
Varje medlemsmånad räknas som fyra månader under perioden mars-december 2020. Det betyder att du redan efter tre månaders medlemskap hos oss kan ha rätt till inkomstbaserad ersättning, upp till 80 procent av din tidigare lön. I normala fall måste du ha varit medlem minst tolv månader.

Kravet på arbetad tid lättas upp
I normala fall måste du arbeta ungefär halvtid i ett halvår för att ha rätt till ersättning från oss. Nu räcker det om du har arbetat:

a. minst 60 timmar per kalendermånad under sex av de senaste tolv månaderna

b. eller minst 40 timmar per kalendermånad och 420 timmar totalt under en sammanhängande period av sex månader.

Ersättningstaket blir högre
Mellan den 13 april 2020 och den 1 januari 2023 kan du som har jobbat heltid få;

a. 1 200 kronor per dag om du uppfyller villkoren för inkomstbaserad ersättning

b. 510 kronor per dag om du uppfyller villkoren för grundersättning.

Mellan den 29 juni 2020 till 1 januari 2023 höjs dagpenningen från dag 101 och resten av ersättningsperioden från 760 kronor till 1000 kronor.

För att få den högsta ersättningen behöver du ha rätt till inkomstbaserad ersättning och inte få a-kassa enligt grundbeloppet. 

Ersättningens storlek beror bland annat på hur mycket du har jobbat, vad du har tjänat och hur länge du har varit medlem i a-kassan.

Karensdagarna slopas
Mellan den 30 mars 2020 och den 3 januari 2021 kan du få ersättning från oss redan från den första arbetslösa dagen. I normala fall har du sex karensdagar utan ersättning innan du påbörjar en ny ersättningsperiod. 

Lättare för företagare att få ersättning
Du som driver ett eget företag kan ha verksamheten vilande under 2020-2021 utan att det påverkar din rätt till ersättning från a-kassan i framtiden. I normala fall måste du ha arbetat i företaget under minst fem år innan du kan få ersättning från a-kassan om ditt företag är vilande på nytt. Däremot kan du alltid söka ersättning från oss om du lägger ner verksamheten helt.

Uppdaterad: