Så här påverkar olika typer av arbete din ersättningsrätt

Om du har haft något slags extraarbete eller uppdrag vid sidan av ditt ordinarie arbete ska du kolla upp vad som gäller för dig om du blir arbetslös.

Samma sak gäller om du blir erbjuden ett uppdrag/extraarbete under pågående arbetslöshet. Glöm inte att meddela oss om din situation förändras.

Olika typer av arbeten och uppdrag påverkar din rätt till ersättning på olika sätt. Därför är det viktigt att du kollar upp vad som gäller just för dig när du blir arbetslös och ansöker om ersättning för första gången, eller när du under pågående ersättning blir erbjuden ett extraarbete/uppdrag.

Undrar du över något? Kontakta oss!

Nedan har vi listat de vanligast förekommande uppdragsformerna. Klicka på länkarna för att läsa vad som gäller för respektive typ av arbete. Hör av dig till oss om det är något du undrar, eller om du blivit erbjuden en typ av anställning/uppdrag som du inte hittar information om här.

 • Arbete som anhörigvårdare och anhörigsamariter likställs med en vanlig anställning. Arbete som anhörigvårdare och anhörigsamariter kan ingå i ett arbetsvillkor och ska rapporteras som arbetad tid i tidrapporterna.

 • Anställda i bemanningsföretag behandlas på samma sätt som andra anställda.

 • Om du är anställd som lärare med ferielön har du inte rätt till arbetslöshetsersättning under sommarferien, för den tid som ferielönen motsvarar. Om du har ferielön ska det framgå på arbetsgivarintyget.

 • Håll koll på vilken typ av deltidsarbete du tar. Du kan inte få arbetslöshetsersättning i kombination med alla typer av anställningar.

  Om du får en anställning på deltid så ska du fylla i Information om arbeteMina sidor. Hur många ersättningsdagar du får per vecka beror på vilken genomsnitlig arbetstid vi fastställt att du har, hur många timmar per vecka som du är arbetslös och vill och kan ta arbete. Ersättningsdagarna räknas fram med hjälp av en omräkningstabell

  Inte alla deltidsarbeten medger ersättning

  Kom ihåg att skicka in arbetsgivarintyg när anställningen upphör. Om du har ett deltidsarbete som pågår under en längre tid kommer arbetsgivarintyg att begäras löpande.

  Det är inte möjligt att få ersättning för deltidsarbetslöshet vid alla former av anställningar. Särskilda regler gäller för den som arbetar med oreglerad arbetstid på provision. Den som tar uppdrag utan att vara anställd omfattas också av särskilda regler. 

 • Arbete som du utför i ett familjehem kan inte räknas in i arbetsvillkoret. När man räknar fram din ramtid tas inte tid med då du haft uppdrag av socialnämnden att ta emot barn i ett familje- och jourhem.

  Om socialnämnden inte kan styrka att du varit förhindrad att förvärvsarbeta på grund av uppdraget kan sådan tid inte hoppas över när man utreder ditt arbetsvillkor. Om du i sådant fall har haft uppdraget under de senaste tolv månaderna och inte har förvärvsarbetat jämsides, uppfyller du inte arbetsvillkoret och du har då inte rätt till arbetslöshetsersättning.

 • Arbete som god man, resursperson, ledsagare, förvaltare och vittnesstödjare påverkar normalt sett inte din ersättning. Du måste dock skicka oss en kopia på kontraktet du har.

  Om du har uppdrag som god man, resursperson, ledsagare, förvaltare, vittnesstödjare ska du skicka in en kopia på avtal/kontrakt där det framgår vilken omfattning uppdraget har och vilken ersättning du får.

  Vi gör då en prövning av om ditt uppdrag påverkar din ersättningsrätt. Uppdrag som förvaltare, god man, ledsagare, resursperson eller vittnesstödjare som bedrivs i liten omfattning påverkar i normalfallet inte arbetslöshetsersättningen.

  Om du under någon dag inte kan ta arbete på grund av ditt uppdrag måste du i din tidrapport meddela detta.

 • Om du har fått ideellt skadestånd påverkar det inte ersättningsrätten. Med ideellt skadestånd menas att du ska ha blivit utsatt för en kränkning av arbetsgivaren genom lagbrott, till exempel uppsägning utan saklig grund.

  Dessutom ska det ideella skadeståndet vara utdömt av domstol eller avtalat i centrala förhandlingar. I annat fall betraktas ersättningen som ett avgångsvederlag.

 • Om du idrottar på elitnivå måste du meddela det till oss. Ditt idrottande kan påverka din arbetslöshetsersättning.

 • Ett uppdrag som kontakt-, stöd- och avlastningsfamilj påverkar oftast inte ersättningen från oss. Men vi behöver trots det göra en prövning i varje enskilt fall.

  Om du har denna typ av uppdrag ska du skicka in en kopia på avtal/kontrakt där det framgår vilken omfattning uppdraget har och vilken ersättning du får.

  Vi gör då en prövning av om ditt uppdrag påverkar din ersättningsrätt. Om uppdraget bedrivs i liten omfattning påverkar det i normalfallet inte arbetslöshetsersättningen

 • Tid med lönegaranti jämställs med arbetad tid. Skicka oss därför ditt beslut om lönegaranti om du söker ersättning.

  Om du slutar ditt arbete på grund av att företaget går i konkurs fattar konkursförvaltaren beslut om du har rätt till statlig lönegaranti eller inte.

  Om du får lönegaranti och söker ersättning behöver du skicka beslutet till oss. Finns det fler beslut om lönegaranti ska samtliga skickas in. Tid med lönegaranti jämställs med arbetad tid.

 • Håll koll på vilket avtal du är anställd på om du är personlig assistent, för olika regler gäller för olika typer av avtal. 

  Uppdrag som personlig assistent betraktas som vanligt förvärvsarbete. Beroende på vilket avtal du har kan ersättningsrätten se olika ut om brukaren av någon anledning inte behöver assistans.

  Olika villkor för olika typer av anställningar

  Om du är anställd med assistentersättning har du en vanlig anställning. Det innebär att du inte har någon rätt till ersättning för tid som du är anställd för att arbeta, även om du saknar arbetsuppgifter under en period. Upphör anställningen är den tillgodoräkningsbar i ett arbetsvillkor.

  Om du går på PAN-avtalet (personlig anställning) har du ingen anställningstrygghet och du kan därför ansöka om arbetslöshetsersättning om den hjälpbehövande tas in på sjukhus eller av andra orsaker inte behöver din assistans.

   

 • Politiska uppdrag som enligt lag ger rätt till ledighet från anställning jämställs med förvärvsarbete. Om du har haft politiska uppdrag innan arbetslösheten gör vi en prövning om förtroendeuppdraget ska jämställas med förvärvsarbete. Förtroendeuppdrag som ses som arbete ska fyllas i som arbete i dina tidrapporter oavsett när på dygnet sammanträden äger rum.

  Eftersom arbetet jämställs med förvärvsarbete ska din uppdragsgivare skicka in arbetsgivarintyg för arbetet. Den tid som du arbetat i förtroendeuppdrag som ger rätt till ledighet från anställning, kan ligga till grund för rätt till ersättning från a-kassan. Även om du arbetat i ditt politiska uppdrag utöver din ordinarie arbetstid, kan det ligga till grund för ersättning från a-kassan. Det gäller under förutsättning att ditt förtroende uppdrag ger rätt till ledighet enligt lag (även om du inte varit ledig från din anställning).

  Politiska uppdrag som inte ger rätt till ledighet från anställning enligt lag, ses inte som arbete. Skicka in ett intyg från din uppdragsgivare där omfattningen/tidsåtgången och ersättningen/arvodet för ditt uppdrag framgår.

 • Om du har blivit arbetslös efter ett säsongsbetonat arbete har du rätt till ersättning under förutsättning att du inte är att betrakta som tjänstledig, eller har annan ledighet från en tillsvidareanställning och att du för övrigt uppfyller villkoren för rätt till arbetslöshetsersättning.

 • Den som är tjänstledig saknar som regel ersättningsrätt. Om du är tjänstledig ska din ansökan kompletteras med anledningen till tjänstledigheten.

 • Vårdbidrag påverkar inte ersättningen eftersom det är ett bidrag för extra kostnader eller för extra vårdinsats som inte behöver utföras av vårdnadshavaren. Vårdbidrag räknas inte som arbetad elleröverhoppningsbar tid i arbetsvillkoret.