När din ersättningsperiod börjar ta slut

Det har gått ungefär 250 dagar sedan du påbörjade din ersättningsperiod från oss, och nu börjar perioden ta slut.  Här hittar du information om vad som händer då.

Under villkor och regler kan du hitta fördjupad information om vad som gäller när du är arbetslös.

 1. Om du har barn under 18 år

  Är du förälder till barn under 18 år när du tar ut din 300:e ersättningsdag kommer din ersättningsperiod att förlängas med ytterligare 150 dagar, totalt 450 ersättningsdagar.

 2. Om du arbetat under din nuvarande ersättningsperiod

  Om du har arbetat i sådan omfattning att du uppfyllt ett nytt arbetsvillkor kan du ha kvalificerat dig till en ny ersättningperiod. För att vi ska kunna fatta ett beslut om en ny period behöver vi ett arbetsgivarintyg.

  Har du haft flera arbetsgivare måste du få arbetsgivarintyg från var och en av dessa arbetsgivare.

  Du uppfyller ett arbetsvillkor om du under tolv månader gjort något av följande:

  • Förvärvsarbetat i minst sex kalendermånader. Alla sex månader måste innehålla minst 80 arbetade timmar.
  • Förvärvsarbetat i minst 480 timmar under sex sammanhängande kalendermånader och arbetat minst 50 timmar i varje månad.

  Som förvärvsarbete räknas också tid med:

  • betald semester
  • ledighet som betalas av arbetsgivaren
  • avgångsvederlag/ekonomiskt skadestånd
  • skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA)
  • anställning inom Samhall
  • anställning med lönebidrag
  • anställning med anställningsstöd exempelvis nystartsjobb (däremot inte särskilt anställningsstöd).

  Om det behövs för att uppfylla arbetsvillkoret kan upp till två månader med föräldrapenning eller totalförsvarsplikt räknas in.

 3. Om du inte arbetat under din ersättningsperiod

  Om du har förbrukat alla dina ersättningsdagar och inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor ska Arbetsförmedlingen anvisa dig till en plats inom jobb- och utvecklingsgarantin.

  Under den tid du deltar i garantin får du aktivitetsstöd. Det betalas ut av Försäkringskassan.

  Kontakta Arbetsförmedlingen för mer information om deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin.

 4. Aktivitetsstöd

  Om dina ersättningsdagar tar slut och du blir beviljad att delta i jobb- och utvecklingsgarantin kommer vi att intyga din dagpenning till Försäkringskassan.

  Det är Försäkringskassan som beslutar om och betalar ut aktivitetsstödet. Nivån på ditt aktivitetsstöd baseras på vilken arbetslöshetsersättning du skulle haft rätt till om du hade varit helt arbetslös.