Medlem

Som medlem i Fastighets a-kassa har du vid arbetslöshet möjlighet att få inkomstrelaterad ersättning som är beräknad utifrån din tidigare lön.ä

Vad kostar det?

Kassan har årsavisering, avgiften är 1380 kronor per år, för samtliga medlemmar.

Det här behöver du skicka in

Vill du bli medlem i Fastighets a-kassa ska du fylla i blanketten ”inträdesansökan” och styrka arbete genom att sända in en av följande handlingar:

OBS! ett anställningsbevis styrker inte att du uppfyller inträdesvillkoren.

Kom ihåg att ditt personnummer måste finnas på intygen

Inträde kan tidigast beviljas fr.o.m den första dagen i den månad din Inträdesansökan inkommer till oss.

Vem kan bli medlem?

Rätt att bli medlem har den som arbetar inom kassans verksamhetsområde eller i sin senaste anställning arbetade inom kassans verksamhetsområde. Vanliga yrken är fastighetsskötare, städare, fönsterputsare mfl. Medlemskap kan dock inte beviljas den som har fyllt 64 år.

Kassans verksamhetsområde

Kassans verksamhetsområde är begränsat till i Sverige anställda inom Fastighetsanställdas förbunds avtalsområde enligt LOs organisationsplan 2012.