Fastighets arbetslöshetskassa

för dig som är fastighetsskötare,

fönsterputsare eller lokalvårdare

Bli medlem!

Nya Regler den 1 oktober 2014 gällande deltidsstudier

Den 1 oktober 2014 förändras förutsättningarna för dig som vill deltidsstudera under arbetslösheten. De nya reglerna innebär bland annat:

 • Ett förtydligande att studier får bedrivas med bibehållen arbetslöshetsersättning under längst 20 veckor under en ersättningsperiod och maximalt omfatta 50 procent av heltid.
 • Möjlighet att delta i kortare utbildningar, t.ex orienteringskurs som syftar till att underlätta omställning från ett arbete till ett annat, längst 15 ersättningsdagar.

 

Viktig information om Mina sidor

 

Vi har upptäckt att det kan finnas ett problem i inloggningen, man får upp "vita sidor" 

 En vit ruta kommer upp när man försöker logga in via Internet Explorer 10 eller 11. Det går att lösa om du ställer in webbläsaren i kompabilitetsläge.

Gör så här:

 1. Logga in
 2. Information kommer upp- sidan omdirigeras= inloggning fungerar men inte kompabiliteten. (Omdirigering till Mina sidor.)
 3. Vit sida kommer upp.
 4. Stå kvar på den vita sidan. Det vill säga minasidor.org
 5. Klicka på kugghjulet upp i högra hörnet, eller det brutna dokumentet.
 6. I listan som kommer upp när du klickar på verktyg/kugghjulet ska du välja Inställningar om kompabilitetsvy. minasidor.org ligger som förvalt alternativ. Klicka på Lägga till.
 7. Gå tillbaka och logga in på nytt.

 

Orsaken till att det inte går att använda nyare versioner av webbläsare beror på att Mina sidor läser av information från äldre applikationssystem

 

Från och med nu går det bra att logga in på Mina sidor, det är bara att följa länken nedanför. Viktigt att veta är att när man har loggat in med e-legitimation så kommer man inte att kunna logga in med lösenord efter det. Man kan inte heller använda bokstäverna ÅÄÖ.

 

Obs! Nya regler angående lösenordets sammansättning

  Lösenord:

Om lösenordet innehåller ÅÄÖ måste det ändras, annars kommer lösenordet inte att vara giltigt och man måste begära ett nytt lösenord.

För övriga medlemmar kommer giltiga IK-lösenord även vara giltiga i Mina sidor. Om du blir uppmanad att byta lösenord får du byta till ett lösenord enligt de nya lite starkare lösenorden enligt nedan:

Lösenordet får endast innehålla:

 • · liten bokstav: a-z
 • · stor bokstav: A-Z
 • · siffra: 0-9
 • · specialtecken: !@#$%^&*()_+|~-=\‘{}[]:";’<>?,./

Det måste vara minst 8 tecken långt och innehålla minst tre av de fyra ovanstående teckentyperna.

Det nya lösenordet får inte vara samma som tidigare.

  

 

Information gällande vår handläggningstid.

Vi har för närvarade upp till ca 2 veckor handläggningstid från det att vi får in ansökningshandlingar tills det att en ersättningshandläggare börjar behandla ditt ärende.

 

Från och med 1 januari 2014 tas arbetslöshetsavgiften bort

Från och med den 1 januari 2014 har riksdagen beslutat att ta bort arbetslöshetsavgiften, det betyder att medlemsavgiften till a-kassan blir 115:- kronor per månad för samtliga medlemmar. 

För de medlemmar som enbart är anslutna till a-kassan kommer vi från och med 1 januari 2014 att ha en årsavisering det vill säga att vi skickar en faktura på 1380:-kronor. Detta gäller inte de medlemmar som betalar sin avgift via Fastighetsanställdas Förbund.

Information till dig som är arbetslös

För dig som är arbetslös är det viktigt att du skickar in din aktivitetsrapport i god tid till Arbetsförmedlingen vilket annars kan leda till att du blir utan ersättning några dagar. För mer information gällande aktivitetsrapporter kontaktar du Arbetsförmedlingen.

Kontakt

 a-kassan.fk@fastighets.se

0771-60 50 50

Telefontider: Måndag - torsdag 09.00-11.30 och 13.00-15.00 Fredag: 09.00-11.30

Fler kontaktuppgifter